İlkelerimiz

Toplumsal cinsiyet özgürlüğünü güçlendiricive yaratıcılığı destekleyici temel hak ve özgürlükleritemel alan bir yönetim şekli için çalıiarak toplumsal değişime katkı sunuyor ve eşit bir gelecek için mücadele ediyoruz.

Derneğimiz kurulduktan sonra özellikle kadına yönelik her türlü şiddet ve kadının sosyal yaşama katılmasını engelleyici anlayışlarla mücadele etmektedir.

İLKELERİMİZ

30 Nisan 2004 yılından beri…

Kadın bakış açısına sahip olmak.

Şeffaf ve hesap verebilir olmak.

İlkeli ve tutarlı olmak.

Örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak.

Sorun çözücü ve yenilikçi olmak.

Demokratik katılımcılığı hedeflemek.

Yönetimde çok çeşitliliği geliştirmek.

HEDEFLERİMİZ

0%
61%

Kadının sosyal ve siyasal yaşam içerisinde yer almasını sağlamak.

Kadın hakları, kadın sağlığı ve çocuk gelişimi konularında eğitim vermek ve toplumsal farkındalık yaratmak.

Kadına yönelik fiziksel, sosyal, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete karşı mücadele etmek.

Her türlü şiddete karşı dayanışma ağını geliştirerek sığınma evleri açılmasını desteklemek.

Kadının yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim semineri, panel, konferans vb. organize etmek.

Kadının ekonomik bağımsızlığını sağlamak amacıyla atölyeler, üretim ve tüketim kooperatifleri gibi çalışma alanlarını açmak ve geliştirmek.

Kadın konulu her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetleri araştırmak, açığa çıkarmak ve arşivlemek.